martes, 25 de noviembre de 2014

Introducció a les tècniques d’estudi

Aquesta tutoria la vaig planificar per a una sessió de tres quarts d’hora a sisè de primària.

Primer de tot, arrencava amb una activitat exploratòria en què de forma individual l’alumnat havia de respondre aquest test. Com que sovint no és possible disposar d’ordinadors per a tot un grup, vaig copiar les preguntes en un word (avís: quan es descarrega el disseny millora!) i els nanos les havien de respondre en paper (adjunto també el full de respostes perquè s’autocorregeixin ells).

Després, vaig passar-los aquesta presentació amb diversos punts a tenir present a l’hora de posar-se a estudiar. El PDF el vaig fer a partir de diverses webs.


Un cop repassats i ampliats els punts, havien de dir quins eren els factors que més importància tenien a cadascun dels apartats. (Una altra opció, que no vaig tirar endavant per manca de temps, passava perquè primer debatessin en petit grup quins eren els factors i tècniques d'estudi claus i, després, posessin en comú en gran grup els resultats per veure en quin grau coincidia el parer de tothom).

Finalment, també em va semblar interessant que compartissin amb el gran grup tècniques d’estudi provades per ells i que els hi haguessin anat bé.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Ara a la portada