martes, 21 de julio de 2015

Triptongos

Ejercicios castellano, triptongos. Las correciones, al final.

Sistema sexagesimal i el temps

Potser és una mica difícil, però sempre podeu usar algun exercici o problema.

El motor

Una fixta. Sisè.

Ampliar frases

Cicle superior. Redacció.

Màquines i forces

Control. Exercicis de repàs. Sisè. Cicle superior. Màquines i forces

Egipte

Mots encreuats sobre Egipte. Cicle Inicial.

martes, 30 de junio de 2015

Abecedari retallable

Per formar paraules. O el que es vulgui. No t'obligaré pas, és clar. ;-)

Tutankamon i Cleòpatra

Arran d'un projecte, vaig elaborar aquesta fitxa que, finalment, no vaig poder usar. Però penso que, en el futur, es pot usar com a exercici de comprensió lectora. Els textos són adaptacions de wikipedia. 

Decimals

Exercici de decimals per a cinquè.

La llum

Exercicis sobre la llum. Sisè.

Mots encreuats sobre la llum

Mots encreuats sobre la llum, amb solucionari. Sisè.

Cèl·lula

Mots encreuats sobre la cèl·lula.

Cèl·lules i éssers vius

Un control per a cinquè.

lunes, 29 de junio de 2015

Llum i so

Descripcions

Fitxa per treballar les descripcions i l'estructura d'un text en paràgrafs.

Introducció a la Història

Es tracta de retallar les imatges (potser, plastificar-les) i repartir-les entre l'alumnat amb una miqueta de blu-tack. La mestra divideix la pissarra en les etapes històriques (Prehistòria, Edat Antiga, Edat Mitjana, Edat Moderna i Edat Contemporània). A continuació, cada nen i nena ha de classificar la imatge o imatges que els hagi tocat. Es pot corregir entre tots, i després fer un mural amb cartolines perquè quedi més permanent.

Vaig aprofitar també per fer-los reflexionar si pensen que, avui dia, vivim en una època de grans canvis i que, potser en el futur, els historiadors marcaran entre el segle XX i XXI una nova frontera entre diferents edats.

Eix cronològic de les etapes de la Història

Etapes de la prehistòria

Graella per omplir les característiques fonamentals de les principals etapes de la Prehistòria.

Paleolític

Joc de preguntes i respostes del Paleolític. 

En els següents fulls, hi ha un reguitzell de preguntes i respostes sobre el Paleolític. El joc consisteix a repartir de forma aleatòria les preguntes i les respostes entre l'alumnat, de manera que cadascun d'ells hagi de localitzar al company que tingui, o bé, la resposta corresponent a la seva pregunta, o bé, a l'inrevés, la pregunta que correspon a la resposta que li hagi tocat.

Es pot repetir l'activitat diverses vegades, fixant-nos en què no els toqui la mateixa pregunta o resposta. Prèviament, és clar, haureu de retallar les preguntes i respostes. Potser, millor plastificar-les.
 

Prehistòria i etapes de la Història

Joc sobre la Prehistòria i les etapes de la Història.

Es formen quatre grups: Etapes de la Història, Paleolític, Neolític i Edat dels Metalls. Cada grup ha de pensar cinc preguntes sobre el seu tema (Paleolític, Edat dels Metalls, etc) i escriure-les en el segon full. I en el primer, han de respondre-les.

Un cop fet això, el full de preguntes ha de passar a un altre grup, que haurà d'anotar les respostes en la graella (primer full, que sempre roman al mateix grup); així fins que hagin donat la volta les preguntes dels quatre grups.

Com a mínim, cal imprimir tants fulls com grups hi hagi, en aquest cas quatre. (Segons com, després caldrà fotocopiar les preguntes i respostes donades perquè tothom tingui l'activitat).

Vaig recomanar-los que les qüestions anessin de més fàcils a més difícils, i que tots els membres del grup proposessin almenys una pregunta. Al final, es corregeixen les preguntes entre tots.

Prehistòria i etapes de la Història


Vols gaudir de més recursos, idees i activitats per a les teves classes? Uneix-te a la pàgina de facebook. I no t'oblidis de subscriure't al blog per rebre totes les actualitzacions.


Un control de la Prehistòria i de les etapes de la Història. Cinquè.

Electricitat i magnetisme

Joc de preguntes sobre electricitat i magnestime, per a sisè.

En els següents fulls, hi ha un reguitzell de preguntes i respostes sobre l'electricitat i el magnetisme. El joc consisteix a repartir de forma aleatòria les preguntes i les respostes entre l'alumnat, de manera que cadascun d'ells hagi de localitzar al company que tingui, o bé, la resposta corresponent a la seva pregunta, o bé, a l'inrevés, la pregunta que correspon a la resposta que li hagi tocat. Es pot repetir l'activitat diverses vegades, fixant-nos en què no els toqui la mateixa pregunta o resposta.

Prèviament, és clar, haureu de retallar les preguntes i respostes. Potser, millor plastificar-les.

Electricitat i magnetisme

Un control per a sisè d'electricitat, magnetisme i so.

Aliments i nutrients

Fitxa per relacionar cada aliment amb el seu, o seus, nutrients corresponents i amb la funció de cadascun dels nutrients. Per a sisè.

viernes, 26 de junio de 2015

El Parlament de Catalunya

Qüestionari sobre el vídeo El Parlament de Catalunya. Malauradament, a internet, hi ha penjat un vídeo més antic.  Jo el vaig passar amb un DVD més modern. Amb tot, aquí deixo el qüestionari:

Unes xancletes per a una tapa d'àlbum

La finalitat és aconseguir unes xancletes d'aquest tipus:
La idea és del web Més que tapes.
I aquí teniu les plantilles per a les xancletes:

Alguns tipus de poesia

Alguns tipus de poesia: galindaines, cal·ligrames, acròstics, versos encadenats, poemes diàleg. Presentació feta amb diverses fonts (veure al final).


També vaig elaborar aquestes dues fitxes a mode de guia per aprendre a escriure poesia. Tot i així, mai no les vaig usar com a fitxes -sí com a guies per mi-, però potser a algú li són útils.


Tant aquestes fitxes, com la presentació anterior, les vaig dissenyar emprant com a fonts d'informació els enllaços següents:

Gràcies a tots!

Divisions amb decimals al dividend

Una fitxa amb cinc divisions amb decimals al dividend.

Govern de Catalunya i organització territorial de Catalunya i Espanya.

Fitxa/control sobre el Govern de Catalunya, i l'organització territorial de Catalunya i Espanya. Per a cinquè.

jueves, 25 de junio de 2015

Bingo sobre el Govern de Catalunya

Un bingo sobre el Govern de Catalunya, el Parlament i l'organització territorial de Catalunya i Espanya. Per a cinquè.

Mandales

Una col·lecció de quinze mandales pels petits.

Funció de nutrició

Una activitat sobre la funció de nutrició. En el fons, no es tracta res més que d'unir preguntes i respostes. El que passa és que el full de preguntes el té un alumne, i el de respostes un altre. Entre tots dos, han de buscar la resposta i/o pregunta corresponent. Poden escriure les preguntes i/o respostes o marcar-les només amb la lletra o número que pertoqui en cada cas.


A continuació, la relació correcta de preguntes i respostes:

martes, 23 de junio de 2015

Digestió i respiració

Control fet per a sisè sobre la digestió i la respiració.

Fitxa català calaix de sastre

En aquesta fitxa feta per a cinquè es treballa:
 • La essa sorda i sonora
 • Finals de paraula amb p/b, t/d, g/c 
 • Els diftongs i dígrafs
 • La separació sil·làbica
 • Els determinants
 • I les frases fetes. 
Control Repàs Català

Els vertebrats

Preguntes sobre els vertebrats. Aquesta fitxa estava pensada per a passar-la com a control a cinquè de Primària, però al final no la vaig usar. Potser a algú li fa servei.


Aquesta altra fitxa estava pensada per a una recerca inicial, però també podria servir per a una avaluació inicial, o per a exercicis durant la fase de desenvolupament.

Animals vertebrats

Uns mots encreuats i una sopa de lletres sobre animals vertebrats, per a cinquè de Primària.

lunes, 22 de junio de 2015

viernes, 9 de enero de 2015

Campionat de paraules

La següent activitat la vaig desenvolupar arran d’un petit truc que utilitzo alguna vegada per atraure l’atenció de grups que no conec i a les aules dels quals haig d’entrar, bé per fer una guàrdia o bé un suport i encara no hi és la tutora. Normalment, l’he usat a primer, segon i, com a molt, a tercer. He dit un truc? Bé, de ben segur que és una senzilla estratègia que l’heu usada algun cop.

La cosa va així. Entro a l’aula. Dispersió generalitzada. Els desafio. Per exemple, els explico que m’han dit que saben comptar molt bé o, al contrari, que no en saben gens... I així compten des del primer fins a l’últim de l’u al 25, o fins al nombre d’alumnes que hi hagi en aquell moment (cada nena un número, i passa al següent). També els hi proposo comptar de dos en dos o a l’inrevés, del 25 a l’u.

Una altra alternativa és que diguin en veu alta paraules que comencin per una lletra, per veure quantes en sap tot el grup en un minut. Va ser en una substitució de segon que vaig sistematitzar aquesta darrera proposta. Per fer-ho, vaig elaborar una graella en din-a3 amb totes les lletres de l’abecedari (descarregar aquí). Només jugàvem quan ells volien. En cosa de dos o tres minuts està enllestit.

Possibles finalitats educatives del joc:
 1. Incitar-los a pensar paraules que comencin per una lletra (en el cas que sigui una de difícil, que la paraula contingui la lletra), per veure quantes en saben. També es pot comparar el resultat entre lletres diferents o, si s’acaba tota una tongada de l’abecedari (una columna), començar una altra i avaluar si en saben més. Però tampoc no és un aspecte important. He de dir que, en el meu cas, no vaig fer més que sis lletres, però és possible que durant tot un curs es puguin fer diverses voltes, no ho sé. En tot cas, en la graella, hi ha quatre columnes, per quatre rondes. 
 2. Nou vocabulari. En aquest sentit, podien preguntar els familiars per conèixer paraules noves que comencessin per la lletra següent que treballaríem. Una altra possibilitat és que cadascú busqui alguna paraula al diccionari i hagi d’explicar després el seu significat als companys (potser, per més grans). 
 3. Lletra lligada. Al costat de la quantitat de paraules dites pel grup, un encarregat –el mateix que està atent comptant les paraules mentre es juga la partida- ha d’escriure la lletra en qüestió, però amb tipografia lligada. Com que amb el grup que vaig fer la substitució alguns començaven a escriure amb lletra lligada, em va semblar una bona manera perquè els que volguessin escriguessin amb lletra lligada. 
 4. Sumes. Es podrien sumar les quantitats de lletres aconseguides. No ho vaig fer. 
 5. Atenció i concentració. Una nena o dues han de recomptar les paraules. 
 6. Respecte pel proïsme. Escoltar els companys. En aquest cas, amb l’afegit que cal evitar paraules repetides. 
Part de la graella dina-3.

 Aspectes a tenir present:
 • Cal un encarregat per comptar paraules, o, fins i tot, dos, i aleshores fer la mitjana, si no us en refieu només d’un. 
 • L’alumnat ha d’estar atent perquè no es repeteixin paraules. 
 • La mestra que controli el minut. 
 • No tothom ha de dir paraules. Només els que aixequin la mà. Bé, però això com vulgueu, of course. Aconsello que l’activitat sigui voluntària, perquè s’acosti més a la idea de joc. Si funciona bé, si no, es pot deixar la graella sense omplir tants dies com es vulgui. 
 • Tot i que no ho vaig dur a terme, hi ha la possibilitat que, a banda de la graella de din-a3, cada nena disposi d’una fitxa similar en què hagi d’omplir els resultats de cada lletra, així com escriure-la. Si opteu per aquesta via, aquí hi és el din-a4. 
Bé, espero que algú li faci servei aquesta activitat. Com sempre, us agraeixo si compartiu l’activitat per les xarxes i si em seguiu al facebook (Recursos educatius). També podeu rebre per correu les actualitzacions d’Eplion (columna de la dreta, a dalt)

Gràcies per l’atenció i el vostre temps. Bon any!
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Ara a la portada