martes, 23 de junio de 2015

Fitxa català calaix de sastre

En aquesta fitxa feta per a cinquè es treballa:
  • La essa sorda i sonora
  • Finals de paraula amb p/b, t/d, g/c 
  • Els diftongs i dígrafs
  • La separació sil·làbica
  • Els determinants
  • I les frases fetes. 
Control Repàs Català

No hay comentarios:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Ara a la portada